ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Γενικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη μας.


Σημείο αναφοράς του σχολείου μας είναι η βιβλιοθήκη, που οφείλει την ύπαρξή της στη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων, η οποία λειτουργεί και ως δανειστική.

Η βιβλιοθήκη ξεκίνησε τη λειτουργία της τη φετινή σχολική χρονιά (2013-14). Υπεύθυνη για τη λειτουργία της είναι η εκπαιδευτικός της ΣΤ ΄τάξης κ. Ρίζου Ελένη. Έχει καταρτιστεί πρόγραμμα επίσκεψης της κάθε τάξης και έτσι οι μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου τους δανείζονται βιβλία.

Τα βιβλία είναι καταχωρημένα σε ένα λειτουργικό πρόγραμμα , έχουν τυπωθεί κάρτες δανεισμού για κάθε μαθητή- τρια του σχολείου και τα παιδιά έχουν μάθει να δανείζονται βιβλία , ανάλογα με την τάξη και την ηλικία τους.