ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Υποδιευθυντής - Υπεύθυνος του Ολοήμερου Τμήματος είναι ο κ. Μήλιος Βασίλειος.

 

Αναπληρώτρια Διευθύντριας είναι η κ. Μουσουράκη Ειρήνη.