Αρχική σελίδα Το σχολείο μας ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝΑ    -    Β       ΤΑΞΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  ( 25)

1.  ΓΛΩΣΣΑ :   9 ΩΡΕΣ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  4 ΩΡΕΣ

3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 4 ΩΡΕΣ

4. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 3 ΩΡΕΣ

5. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : 2 ΩΡΕΣ

6. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ : 3 ΩΡΕΣ

 

 

 Γ    -    Δ        ΤΑΞΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (30)

1. ΓΛΩΣΣΑ : 8 ΩΡΕΣ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:4 ΩΡΕΣ

3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ: 2 ΩΡΕΣ

4. ΙΣΤΟΡΙΑ : 2 ΩΡΕΣ

5. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ :  3 ΩΡΕΣ

6. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :  3 ΩΡΕΣ

7. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 2 ΩΡΕΣ

8. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ : 2 ΩΡΕΣ ΜΌΝΟ ΓΙΑ ΤΗ Δ΄ΤΑΞΗ

9. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ : 3 ΩΡΕΣ

 

Ε   -   ΣΤ    ΤΑΞΗ


ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΩΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ (30)

1. ΓΛΩΣΣΑ: 7 ΩΡΕΣ

2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ : 4 ΩΡΕΣ

3. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ : 2 ΩΡΕΣ

4. ΙΣΤΟΡΙΑ : 2 ΩΡΕΣ

5. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ : 2 ΩΡΕΣ

6. ΦΥΣΙΚΑ : 3 ΩΡΕΣ

7. Κ.Π.Α. : 1 ΩΡΑ

8. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : 2 ΩΡΕΣ

9. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: 2 ΩΡΕΣ

10. ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: 2 ΩΡΕΣ

11. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ : 2 ΩΡΕΣ