ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Πληροφορίες για το σύλλογο γονέων

Πρόεδρος: κ. Καβουσανού Ασπασία
Αντιπρόεδρος: κ. Χαριτάκη  Ειρήνη
Γραμματέας: κ. Στιβακτάκη Ευαγγελία
Ταμίας: κ. Πατεράκης Εμμανουήλ
Μέλος: κ.Βάρδας Ιωάννης