Αρχική σελίδα Το σχολείο μας ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

                                   ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


ΩΡΕΣ                                         ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07.55 ? 08. 10                                15΄                                 Υποδοχή μαθητών

08.10 ? 09.40                                 90΄                                 1η διδακτική περίοδος

09.40 - 10.00                                  20΄                                 Διάλειμμα

10.00 ? 11.30                                 90΄                                 2η διδακτική περίοδος

11.30 - 11.45                                  15΄                                 Διάλειμμα

11.45 ? 12.25                                 40΄                                 5η διδακτική ώρα

12.25 ? 12.35                                 10΄                                 Διάλειμμα

12.35 ? 13.15                                 40΄                                 6η διδακτική ώρα

                                                                                                (Λήξη υποχρεωτικού

                                                                                                 Προγράμματος)

 

 

 

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8.10 και η λήξη

στις 12.25 για τις τάξεις Α΄- Β΄ και

στις 13.15 για τις τάξεις Γ΄- Δ΄- Ε΄- Στ΄