ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

 

 

Κατά το σχολικό έτος 2014-15 λειτουργεί ένα τμήμα Ολοήμερου Προγράμματος και διδάσκει σ? αυτό ο κ. Μήλιος Κωνσταντίνος.

Βασικοί στόχοι του Ολοήμερου είναι η προετοιμασία των μαθημάτων της επόμενης μέρας και ειδικότερα των γραπτών εργασιών, η παροχή στήριξης και ενισχυτικής διδασκαλίας στους αδύνατους μαθητές καθώς και η ανάπτυξη της συνεργατικότητας , η καλλιέργεια της ομαδικότητας και η κοινωνικοποίηση των παιδιών.

 

 

ΩΡΑΡΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

12.35 ? 13.15                                1η ώρα

 

13.15 ? 13. 20                              Διάλειμμα

 

13.20 ? 14.00                              2η ώρα

 

14.00 ? 14.40                                Φαγητό ? Ξεκούραση

 

14.40 ? 14.50                                Διάλειμμα

 

14.50 ? 15.30                                3η ώρα

 

15.30 ? 15.40                               Διάλειμμα

 

15.40 ? 16.15                               4η ώρα

 

 

 

Η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης θα ισχύει καθ? όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να μη διαταράσσεται η σύνθεση και το πρόγραμμα του Ολοήμερου Τμήματος και κατ? επέκταση η ομαλή λειτουργία του Ολοήμερου προγράμματος.

Η αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορεί να γίνεται μετά το τέλος κάθε διδακτικής ώρας , με την προϋπόθεση ότι θα έχει κατατεθεί κατά την εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων και κηδεμόνων τους. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος.